Gläserrack 3 x 3.png
3,00 €
 
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Close
Gläserrack 3 x 3
Gläserrack 3 x 3.png
 
Verpackungseinheit: 1
Wiederbeschaffungspreis: 70,00 €
3,00 €
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Gläserrack 4 x 4.png
3,00 €
 
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Close
Gläserrack 4 x 4
Gläserrack 4 x 4.png
Länge:
0.5 m
Breite:
0.5 m
 
Verpackungseinheit: 1
Wiederbeschaffungspreis: 70,00 €
3,00 €
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Gläserrack 4 x 5.png
3,00 €
 
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Close
Gläserrack 4 x 5
Gläserrack 4 x 5.png
Länge:
0.5 m
Breite:
0.5 m
 
Verpackungseinheit: 1
Wiederbeschaffungspreis: 70,00 €
3,00 €
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Gläserrack 5 x 5.png
3,00 €
 
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Close
Gläserrack 5 x 5
Gläserrack 5 x 5.png
Länge:
0.5 m
Breite:
0.5 m
 
Verpackungseinheit: 1
Wiederbeschaffungspreis: 70,00 €
3,00 €
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Gläserrack 6 x 6.png
3,00 €
 
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Close
Gläserrack 6 x 6
Gläserrack 6 x 6.png
Länge:
0.5 m
Breite:
0.5 m
 
Verpackungseinheit: 1
Wiederbeschaffungspreis: 70,00 €
3,00 €
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Gläserrack 7 x 7.png
3,00 €
 
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Close
Gläserrack 7 x 7
Gläserrack 7 x 7.png
Länge:
0.5 m
Breite:
0.5 m
 
Verpackungseinheit: 1
Wiederbeschaffungspreis: 70,00 €
3,00 €
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
3,00 €
 
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €
Close
Gläserrack 6 x 5
Länge:
0.5 m
Breite:
0.5 m
 
Verpackungseinheit: 1
Wiederbeschaffungspreis: 70,00 €
3,00 €
zzgl. evtl. Reinigung
+ MwSt. 0,60 €
Brutto Gesamt 3,60 €