Brot-Buttermesser Baguette.png
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Brot-/Buttermesser "Baguette"
Brot-Buttermesser Baguette.png
Länge:
0.185 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 3,13 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Tafelgabel - Table Fork erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Menügabel "Baguette"
Tafelgabel - Table Fork erledigt.jpg
Länge:
0.205 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 1,80 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Tafelmesser - Table Knife erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Menümesser "Baguette"
Tafelmesser - Table Knife erledigt.jpg
Länge:
0.245 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 3,38 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Tafellöffel - Table Spoon erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Menülöffel "Baguette"
Tafellöffel - Table Spoon erledigt.jpg
Länge:
0.215 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 1,80 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Fischmesser - Fish Knife erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Fischmesser "Baguette"
Fischmesser - Fish Knife erledigt.jpg
Länge:
0.205 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 1,56 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Dessertgabel - Dessert Fork erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Vorspeisen-/ Dessertgabel "Baguette"
Dessertgabel - Dessert Fork erledigt.jpg
Länge:
0.185 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 1,48 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Dessertmesser - Dessert Knife erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Vorspeisen-/ Dessertmesser "Baguette"
Dessertmesser - Dessert Knife erledigt.jpg
Länge:
0.215 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 3,25 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Dessertlöffel - Dessert Spoon erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Vorspeisen-/ Dessertlöffel "Baguette"
Dessertlöffel - Dessert Spoon erledigt.jpg
Länge:
0.195 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 1,48 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Moccalöffel - Mocca Spoon erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Espressolöffel "Baguette"
Moccalöffel - Mocca Spoon erledigt.jpg
Länge:
0.115 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 0,80 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Kaffeelöffel - Coffee Spoon erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Kaffeelöffel "Baguette"
Kaffeelöffel - Coffee Spoon erledigt.jpg
Länge:
0.145 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 0,87 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Kuchengabel - Cake Fork erledigt.jpg
0,28 €
 
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €
Close
Kuchengabel "Baguette"
Kuchengabel - Cake Fork erledigt.jpg
Länge:
0.145 m
 
Verpackungseinheit 50
Wiederbeschaffungspreis: 0,87 €
0,28 €
inkl. Reinigung
+ MwSt. 0,06 €
Brutto Gesamt 0,34 €